Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Мъглиж

Първите сведения за съществуване на училище в Мъглиж според статистиката на училищата в Княжество България датират от 1820 г. В града е имало две учулища – в Горната махала и Долната махала съответно с по 217 и 90 ученици. Обучавани били от 17 учители.

Старият облик на училището
Ето как изглежда днес – пълно с живот

Училището води началото си от 1821 год. като килийно училище. През първата половина на XIX век училището прераства в светско. В него се обучават не само деца от Мъглиж, но и младежи от Казанлъшко и Старозагорско.

Ученици от прогимназията, набор 1923 г., с класния ръководител Желю Попов. Същият държи сина си Лев Попов. Снимка – около 1935 г.

Най-старите достигнали до нас сведения за училище в Мъглиж са от XVII век (1623 г.). Предполага се, че още тогава в Мъглижкия манастир е имало килийно училище. През 1871 г. в Мъглиж вече има мъжко училище, девическо, неделно училище и читалище. Мъглижкото училище дава учителски кадри из цялата страна. През Руско-турската война 1877 – 1878 г. изгаря долното двуетажно училище и девическото училище при Горненската църква. Опожарен е и манастира.

Ученици от мъглижката гимназия, 11 клас, 1956 г.

След Освобождението училището се помещава най – напред в турското медресе – източно от сегашния каменен мост. То се състои от две стаи, в които учат момчетата и момичетата. През 1891 г. се построява новата Горненска църква „Св. Вмч. Димитрий”, в двора на която се построява и училището.

Учители 14. 06. 1942 г.

На 01.09.1956 г. за директор на училището е назначен Лев Желев Попов, с чието име е свързано най-успешното израстване, развитие и обновяване на училището. Изградена е физкултурна площадка, открива се ученически стол.

Среща на родените през 1923 г. по случай 60-годишнината им възраст през 1983 г. в ресторант Алеята. В прогимназията в Мъглиж от набор 1923 г. са били 3 паралелки – около 120 души

С помощта на ТКЗС са изградени кабинети по физика, химия и работилници по трудово обучение. Учителят Владимир Власков създава неповторим по своята оригиналност кабинет по биология. Неговото новаторство се състои в представяне на схеми, нарисувани на стената, отразяващи произхода и развитието на организмите, на птиците, на бозайниците, ембрионалното развитие и др.

Откриване на новата учебна година в ОУ „Христо Ботев“, директор Кунка Загарова, зам. директор Делка Джавкарова, 15. 09. 1983 г.

В коридорите е поставена сбирка от 400 минерала. Обзавеждането на кабинета по физика става дело на учителя Христо Клисуров, впоследствие този кабинет се превръща в един от най-добрите в окръга. Същият учител прави и цялата електрическа инсталация на новите помещения. Поставено е за пръв път луминисцентно осветление. В цветната градина на училището е изграден фонтан.

Учители от прогимназията и началното училище в Мъглиж, 24. 05. 1963 г.

През учебната 1957/1958 г. по настояване на директора Лев Попов започва строеж на голямата сграда в югозападната част на двора – за работилници, физкултурен салон, съблекалня, бани, салон за читалня и малко книгохранилище.

Хорът от 38 ученици при прогимназията с ръководител Стоян Герганов, 06. 06. 1936 г.

Открива се и общежитие за момчета. Назначен е и заместник-директор – агроном по образование, Борис Стефанов Станев. На училището е предоставена за обраборване и 240 декара замя от ТКЗС – Мъглиж, както и един трактор. През август училището получава от Русе нови селскостопански машини. Увеличават се и земите на училището.

Екскурзия с ученици, 1982 г.


На 01.09.1962 г. Средното политехническо училище е закрито. Откриват се две училища: основно, носещо името „Христо Ботев” и техникум „Гео Милев”. Директор на основното училище е Делка Иванова Джавкарова. Учениците, общо 418 са разпределени в 15 паралелки. През 1967 г. техникумът се премества в новопостроена сграда, а на училището е направен основен ремонт.

В кабинета ои физика, 60-те години на 20 век. Вторият отляво е Георги Йовчев Смилов


Общия брой на учениците е 414, разпределени в 18 паралелки.
В средата на учебната 1982/1983 г. е направена промяна в административното ръководство на училището. Директорът Васко Минчев е назначен на длъжност главен специалист „Направление образование” в община Мъглиж, а за директор е избрана Кунка Загарова, учител по история и география.

Ученици от 2 а клас, 05. 06. 1933 г.


Важна за училището е учебната 1985/1986 г. когато училището преминава в ЕСПУ. Открива се една паралелка в IX клас. Учебната 1987/1988 г. започва след извършен основен ремонт, подновен учителски колектив и пълна промяна в ръководството. Директор е Наньо Димитров Нанев, заместник-директор – Юлия Орлова. Учениците са 533. Продължава столовото хранене.

Преглед на строевата подготовка и масовата песен, 6-ти „А“ клас пред журито, април 1967 г.

Работят 14 кръжока, фанфарен оркестър и хор. Тази година са връчени и първите дипломи за завършено средно образование. През лятото на 1989 г. група ученици заминават на бригада в СССР в гр. Куйбишев. Благодатна за училището е учебната 1991/1992 г. С новия закон за земята се възстановява собствеността на училището върху 598 декара земя.

Лев Попов на среща с първия негов випуск като клсен ръководител, 1954 г. завършили гимназията

От учебната 1990/1991 г. училището се преобразува в СОУ. През 1994 г. гимназиалният курс остава без прием в IX клас, закрит е щатът заместник-директор. Конкуренцията с ТМСС (Техникум по механизация на селското стопанство) в града е огромна. Тъй като учебният план на СОУ не предлага професионално обучение в рамките на горната образователна степен, т. е. учениците не излизат с документ за професионална квалификация, перспективата е повече от неблагоприятна за училището – промяна на статута от средно в основно. Това за съжаление не закъснява.


С 20-членен учителски колектив, охрана и помощен персонал, превръщат училището в желана територия за учениците от община Мъглиж.

Обновен е вътрешният интериор на сградата – класни стаи и коридори с нова PVC-дограма, основен ремонт на санитарния възел, училищният двор е озеленен с иглолистни и декоративни растителни видове и нови пейки и кошчета, изградена и оборудвана е и фитнес зала.


Изпълнен с динамика е и културния живот на училището. Тържествено се отбелязват на сцената на читалище „Пробуда” гр. Мъглиж всички празници с богата литературно-музикална програма. Основни участници са учениците от клуб „Художествено слово”, ръководен от Дияна Янева и музикален ръководител Татяна Карастоянова и малките ученици от начален курс.

Първи учебен ден
Първи учебен ден, 15 септемви 2009 г.

Училището става общински първенец и в общинската викторина по безопасност на движението и достойно представя общината на областния кръг. Отборът по футбол, ръководен от Богдан Алексиев, от няколко години заема първите места и в общинския турнир по футбол.

С подобни успехи се гордее и учебният процес. Г-жа Александрова, преподавател по български език и литератута и г-жа Стефка Илиева, преподавател по математика, на добра воля два пъти седмично след учебните часове от три години подготвят желаещите да кандидатстват в професионални гимназии ученици. Резултатите са повече от добри. След успешно положени изпити всички кандидастващи седмокласници са приети в желаните училища.


ОУ Христо Ботев заема централно място в образователната система на общината.

Училището е с общинско финансиране. Разполага със съвременна материално – техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

Работата на педагогическия и непедагогическия колектив на училището е насочена към създаване и използване на условия за интеграция на децата от ромската етническа група в условията на съвременното общество чрез усъвършенстване на факторите на учебно – възпитателния процес.

Към февруари 2021 г. директор на учебното заведение е г-жа Милена Челебиева.

Дворът на училището
Баскетболното игрище
Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *