Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон“

Училището за глухи деца в гр. Мъглиж е открито през 1958 г. Така се удовлетворяват нуждите за специализирана слухово-речева рехабилитация и обучение на деца с нарушен слух от Централна и Югоизточна България. В продължение на много години след това колективът съвместно с ГД на глухите в Стара Загора, Хасково, Кърджали, Харманли, Казанлък, Сливен, Бургас извърши огромна работа за откриването и обхващането на тези деца в училище, за тяхната интеграция и социализация.

През 1958 г. в началото трябва в едномесечен срок да се обзаведе пълен интернат за 60 деца, да се подберат хора, да се подсигури битово обслужване, да се изгради учителски колектив.

Ентусиазираният млад учителски колектив и добрите служители, под ръководството на амбициозния си също млад и току-що дипломиран в СУ „Климент Охридски“ гр.София директор Тодор Енчев Загаров не се колебае пред първите трудности. Учебните занятия започват в една стара мъглижка къща,а за общежитие се пригаждат стаите на старото квартално училище.

Упоритостта и всеотдайността на всички надделяват. Специалистите тепърва ще се подготвят. В началото всички са търсачи.

Едновременно с учебната дейност и непрестанните грижи за здравето и живота на децата ръководството предприема редица мерки за превръщане на училището в истински дом – интернат. За целта е нужно ново строителство. И то се осъществява с финансирането и помощта на Изпълкома на Окръжния народен съвет в гр. Ст. Загора. Старата сграда е срината до основи, за да се оформи като нова, масична и чувствително разширена съобразно нуждите на училището интернат. Това става през първите 8 месеца на 1962 г. Месеци на много трудности, в които целият училищен колектив показва своята сила. Окуражен от постигнатото, скоро, след 1 година, колективът извършва второ разширение.От деветте стаи на старото квартално училище се стига до 44 помещения : просторни класни стаи,спални помещения,физкултурен салон,трапезария, игротека, дърводелска работилница,кабинети за рехабилитация на слуха и говора и др.

След строителството настъпва нов етап в работата на колектива. Паралелно с общообразователната подготовка, обучението в реч и ползването й като средство за общуване се разкриват кабинети и работилници, в които децата се обучават на сръчности по основните за тях дисциплини: дървообработване, шев и кройка, бродерия и плетиво. Дълго се помнят и коментират произведенията на ученическото творчество, показвани ежегодно на изложба по случай 24 май.

В тези първи години училището дължи много на учителите ветерани Иван Лесов и Митьо Стефанов. Сериозни заслуги от първите години имат и служителите: Христо Капсъзов – счетоводител, Невена Сакъиванова – гл. Готвач, Рашо Владев, Мария Владимирова, Стефка Костова,Неделчо Мартев и др.

След като отпадат грижите за материалната база и оборудването, училищното ръководство съсредоточава усилията си за стабилизиране на учебно-възпитателния процес с добре подготвени кадри. Отначало училището разполага само с дефектолозите Богдана Попова и Димитров.

В началото на всяка учебна година от 1 до 15 септември се организират семинарни сбирки, на които се разглеждат основни въпроси, свързани с психо-физическото развитие на глухите деца и произтичащата от това методика на обучение. Всеки сурдопедагог е настойник на новопостъпил колега без опит и му оказва помощ през цялата година: изготвяне на документацията, разработка на уроци и занимания. Практиката за открити уроци и занимания се оказва много положителна.

В помощ на класната и учебно-възпитателна и корекционна работа са слухово-речевите кабинети за индивидуална слухово-речева рехабилитация, завеждани от Н. Манев, Т.Пеева и Ж.Милкова.

Предвид това, че глухите деца изостават не само в психическото, но и във физическото си развитие, се отделя много внимание на спортно-туристическата дейност. На бригадни начала ученици и учители изравняват една поляна сред боровата гора над училището и създават спортна площадка с два тенискорта, волейболно и баскетболно игрище, лекоатлетическа пътека и други съоръжения. Помощ при изграждането и асфалтирането на спортната площадка оказва ДФС „Балкан“ – гр. Мъглиж. Учениците практикуват спортове като народна топка, футбол, федербал, тенис, лекоатлетически дисциплини, игри от типа „Бързи, смели, сръчни“ и др. Активна дейност развиват спортните секции по борба и лека атлетика. Два пъти в годината се организират училищни туристически походи до природни и исторически забележителности в околностите на Мъглиж. Излетите, разходките и игрите в гората са ежедневие.

След вертикалната планировка дворът се разпределя за работа на групите. Засаждат се дървета, декоративни храсти, цветни лехи, кътове за отмора и др. Учениците сполучливо участват в помощ на горското и селското стопанства и са едни от най-предпочитаните бригадири.

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *