Център за специална образователна подкрепа – гр. Мъглиж

От 1977 г. по линия на ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) се организират 8 кръжочни групи: зеленчукопроизводство, шев и кройка, бродерия, конструиране, фотодело, дървообработване, работа с природни материали, рисуване и апликация. В края на учебната година се организира състезание „Знам и мога“ за теоретични и практически знания. Участниците се вълнуват, победителите – индивидуални и колективни – се награждават. Учителите по трудово обучение и кръжочните ръководители организират изложба в чест на 24 май (Бакоев, Нончева, Теберова и др.)

Кръжочната дейност заедно с производствения и ръчен труд, застъпени в учебната програма, е предпоставка за същинската професионална подготовка в УПП-тата (Учебно-производствените предприятия) – гр. Горна Оряховица и гр. Пловдив.

В края на учебната година в двуседмичната производствена практика учениците участват с голямо въодушевление. Учениците се разпределят на три групи. Първата ( 7-8 клас) заминава за СПП „Тих труд“ – гр. Стара Загора. На учениците се предоставят самостоятелни работни места под надзора на опитни цехови ръководители.

По-малките от прогимназията се разпределят за работа в зеленчуковата градина, за ремонтни дейности, за работа в дърводелската работилница на ПП „1-ви май“ гр. Мъглиж, за бригада в помощ на кооператива и горското стопанство.

След направени училищни справки се вижда, че болшинството от завършилите училището са пълноценни граждани, активни участници в трудови колективи. Само малка част се нуждае от подкрепата на родителите и държавата.

С течение на годините бройката на учениците се увеличава. Повишават се изискванията. Базата започва да отеснява и да не удовлетворява.

Казват, че човек е голям, колкото са големи мечтите му. А мечтите на г-н Загаров – директор от създаването на училището до 1991 г. – са не големи, а безкрайни, всеобхватни, красиви. В начинанията ентусиазмът му е неизчерпаем.

Той иска да даде на глухите деца, така несправедливо ощетени от природата, невръстни отделени от топлината и ласката на дома, всичко: щастливо детство, възможности за забавления, уютен и удобен бит.

След много усилия в партньорство с МОН (г-н Милев, г-н Младенов) гр. София – предс. В. Панев, общинсото ръководство с дългогодишен председател и кмет Мими Христова през 1988 г. отваря врати ново общежитие. До учебния сектор се извисява красива четириетажна сграда с всички удобства. Разполага с 36 спални помещения с по три легла и собствен санитарен възел, просторна трапезария, голяма актова зала, лекарски кабинет, компютърна зала, игротека за забавления и гледане на телевизия, перален сектор, складови помещения и др. Цялото обзавеждане е дело на СГБ – гр. София.

Общежитието е с локално парно отопление. Същата година се топлофицира и учебната сграда. Прекрасната база се поддържа през следващите години в безупречен вид с помощта на персонала и много спонсори.

Със Заповед №РД 14-243/17.07.2007 г. на министъра на МОН училището получава името на българския възрожденец Петър Берон и официално наименованието е Помощно училище интернат „Петър Берон“.

В училището се обучават ученици с множество увреждания. Със ЗАПОВЕД № РД-14-252 от 20 юли 2017 г. на министъра на образованието и науката е преобразувано Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон“ –гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, в Център за специална образователна подкрепа – гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора. Сега работят 11 специални педагози и 5 души обслужващ персонал. Всички педагогически кадри имат необходимата квалификация. Работатa им е изключително трудна, отговорна, но и много благородна.

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *