ПГСС „Гео Милев“ град Мъглиж

На 01. 09. 1962 г. е създаден Техникумът по механизация на селското стопанство (ТМСС) „Гео Милев“ в град Мъглиж с решение на Министерството на народното просвещение, съгласувано с Окръжния комитет на БКП и с личното участие на заместник-министъра на МНП Минчо Чернев. Началото е поставено на основата на Селскостопанския техникум – град Раднево, Машинно-тракторно училище – с. Ягода, и гимназията в Мъглиж. Техникумът е проектиран да разполага с най-голямата и добре оборудвана учебна база в цяла Южна България на площ от 75 декара. Първият прием е 4 паралелки, в които се обучават 150 ученици по специалностите „Полевъдство“ и „Животновъдство“.

Първият випуск – 1966 г.

Строителството на новата сграда започва през декември 1963 г. с проект на архитект Младен Мирянов. Строителната бригада е на Иван Азманов (от Мъглиж), строителен техник Петко Желев, контрол от МЗ Ламбо Апостолов.

Откриването 02. 06. 1967 г.
На откриването присъстват официални лица и много гости

През годините 1965/66 съдбата на техникума е под въпрос. Окръжният комитет на БКП настоява той да бъде преместен в гр. Чирпан. Лев Попов ходи за една седмица три пъти до София. Делегация от 11 души от Общинския комитет в Мъглиж се среща лично с Тодор Живков. Решено е техникумът да остане в Мъглиж, но са намалени средствата за строителство.

През февруари 1966 г. е приета сградата на работилниците (най-старите).

През 1967 г. е открит новия комплекс от 6 сгради, които са едни от най-модерните в България. Учебният корпус е на три етажа с 20 учебни кабинета и хранилища към тях.

Целият колектив пред новата учебна сграда, 1968 г.
Мъглижани – гости на откриването на ТМСС „Гео Милев“

Има 10 учебни работилници за придобиване на първоначални умения, за обучение по селскостопански машини, за ремонт на трактори, комбайни и селскостопанска техника, гаражи за 30 трактора, 15 леки товарни автомобила и селскостопански машини. Училището има и общежитие със 120 места за учениците, които са от цяла Югозападна България. Получен е първият нов комбайн „СК-4“.

Първоначалната техника за учебния процес е внесена от СССР
Митрополит Панкратий – 1969 г.

През 1975 г. към техникума се разкрива Професионален учебен център – един от най-големите в страната, в който са обучавани кадри за селското стопанство.

След време техникумът се превръща в едно от най-модерните учебни заведения в страната със своите кабинети, лаборатории и работилници.

През 70-те и 80-те години на 20 в. в училището са се обучавали и специализанти от Виетнам и Афганистан.

Осъществяват се интеграционни връзки с Виетнам и Афганистан за обучаване на техни ученици

През 1977 г. е построено второ, по-модерно общежитие.

Много скоро построеното първоначално общежитие е недостатъчно. През 1977 г. се открива второ общежитие.

Випуск 1978 г.

През 1983 г. е създаден Учебно-професионален комплекс за специалността „Електротехника“.

През 1985 г. е подписано споразумение с фирмата „Фортшрит“ от ГДР за откриване на технически център към ТМСС „Гео Милев“, който е единствен в България. На следващата година този център се превръща в учебно-диагностичен.

Германската фирма „Фортшрит“ открива в техникума учебно-технически център, където работи смесен българо-немски преподавателски екип.
Един от кабинетите тогава

През 1988 г. е открита нова работилница за ремонт на комбайни „Е-516“.

Ученици от военно-полево обучение край гр. Николаево, 1980 г.

В ТМСС и ПГСС „Гео Милев“ са се обучавали ученици по следните специалности:

 • Механизация на селското стопанство
 • Икономика на земеделското стопанство
 • Земеделски техник
 • Трайни насаждения
 • Земеделски стопанин – фермер
 • Механизация на горското стопанство и дърводобива
 • Механик на селскостопанската техника
 • Монтьор на селскостопанска техника
 • Механизатор в растениевъдството и полевъдството
През 1987 г. техникумът е удостоен с орден „Кирил и Методий“ първа степен

През 2001 г. техникумът е преобразуван в Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“.

През 2004 г. за нуждите на държавните горски стопанства са разкрити специалностите „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“ по професия техник-лесовъд, които са единствени за област Стара Загора. Учениците, завършили специалността „Горско стопанство и дърводобив“ намират реализация в лесничейства, разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване и реализация на растителни и животински видове.Обучават се ученици в дневна форма и задочна форма след завършено средно образование. Всички ученици от направление „Селско стопанство“ се обучават и за водачи на трактори, селскостопански машини, леки и товарни автомобили.

През 2012 година е внедрена и новата специалност „Малък и среден бизнес“ и през 2013 година стартира „Агроекология“, в която се изучават принципите на екологичното и биоземеделието като се прилагат Европейските стандарти за развитие на селското стопанство. Агроеколозите се реализират в служби по растителна защита, инспекции за опазване на околната среда и водите, в предприятия за производство, преработка и реализация на екологични и биологични продукти.

Гимназията разполага със съвременни автобуси и микробуси, с които осигурява безплатен училищен транспорт на всички свои ученици както от селищата в община Мъглиж, така и от Твърдица, Казанлък и Стара Загора.

Общежитието към гимназията разполага с 60 места за предоставяне на обща подкрепа на личностно развитие на ученици от училището. На настанените са осигурени отлични условия за самоподготовка, живеене и отдих.

През цялата си половинвековна история училището е подготвяло квалифицирани техници, монтьори и механизатори, намиращи реализация в областта на селското и горското стопанство. Обучението на учениците се осъществява от висококвалифицирани учители при тясна връзка между теорията и практиката.

Училището разполага с две модерно оборудвани компютърни зали, физкултурен салон, оборудван като фитнес зала, библиотека, земеделска и горска техника, 300 декара обработваема земя.

Гимназията има лиценз и обучава водачи категории „В“, „С“, „Ткт“, „Твк“, „Твк-3“. Освен това притежава лиценз и обучава курсисти за придобиване на категория „Моторни триони и храсторези“.

Професионалната гимназия пази и следва традициите на поколения педагози, търси и подкрепя внедряването на нови техники, технологии и иновации в преподаването, предлага високо ниво на професионална подготовка по професии и специалности за съвременното селско и горско стопанство.

Споделете:

4 thoughts on “ПГСС „Гео Милев“ град Мъглиж

 • март 30, 2021 в 8:43 pm
  Permalink

  Здравейте бихте ли ми изпратили снимки от техникума, които сте публикували. Благодаря

  Отговор
 • март 31, 2021 в 10:54 am
  Permalink

  Сигурни ли сте за 1985 г? По мои спомени през 1979 или 1980 г. бях на следдипломна специализация в Техникума и още тогава имаше германски специалисти от Фортшрит и немски силажо- и зърнокомбайни!

  Отговор
  • април 13, 2021 в 5:05 pm
   Permalink

   От материалите, които ползвах пишеше тази година, но може да е било и по-рано, както казвате

   Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *