Община Мъглиж в периода 1944 – 1990 г.

Изпълнителната власт в държавата, през различните исторически периоди променя структурата си, но запазва основните си функции: административното обслужване на населението,

Прочетете повече